Tootefoto

Chukka gunkan

2,00 €

0
Tootefoto

Chukka Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Ebi Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Hotategai Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Ikura gunkan

2,90 €

0
Tootefoto

Maguro Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Nameko gunkan

2,00 €

0
Tootefoto

Sake Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Smoked Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Spicy Ebi

2,50 €

0
Tootefoto

Spicy Hotategai

2,50 €

0
Tootefoto

Spicy Maguro

2,50 €

0
Tootefoto

Spicy Sake

2,50 €

0
Tootefoto

Spicy Tako

2,50 €

0
Tootefoto

Spicy Unagi

2,50 €

0
Tootefoto

Tako Inari gunkan

2,70 €

0
Tootefoto

Tobiko gunkan

2,00 €

0
Tootefoto

Tobiko Ika gunkan

2,00 €

0
Tootefoto

Unagi Inari gunkan

2,70 €

0